Tuesday, May 21, 2013

<ႏွစ္ေပါင္း ၂၃၀ ခန္႔က ရခိုင္ေရွ႕ေဟာင္းသေဘၤာပ်က္ႏွင့္ တေစ့တေစာင္း

ေမ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ (သဇင္ဥ) ဂစၥပသတင္းဌာန (http://www.gissapa.blogspot.com) ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံ အ၀ကၽြန္းခရိုင္အတြင္းရွိ ကံဆိုက္ေက်းရြာအနီးတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃၀ ခန္႔က ရခိုင္ျပည္ေရတပ္မေတာ္၌ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ရခိုင္ေရတပ္ ေရွ႕ေဟာင္းသေဘၤာပ်က္တစီးကို ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေျမေအာက္မွ ေဖေဖၚ၀ါရီတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာက ၿပီးေျမာက္ေအာင္ တူးေဖၚႏိုင္ခဲ့သည္။ အ၀ကၽြန္းခရိုင္ရွိ ကံဆိုက္ (Kuakata)ေက်းရြာမွ ၃ ကီလိုမီတာ ေ၀းကြာေသာ ပင္လယ္ကမ္းစပ္တခုတြင္ ယင္းအား ေတြ႔ရွိတူးေဖၚ၍ ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာက ယင္းရခိုင္သမိုင္း၀င္ေရတပ္ ေရွ႕ေဟာင္းသေဘၤာပ်က္အား ယခုအခ်ိန္ထိ တန္ဖိုးရွိရွိ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ဘဲ ပစ္ပယ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းရခိုင္ေရွ႕ေဟာင္း အေမြအနစ္မွာ အလ်ား ေပ ၈၀ ခန္႔အထိ ရွိႏိုင္ၿပီး အနံ ေပ ၄၀ ေက်ာ္ထိရွိမည္ျဖစ္ကာ သေဘၤာကိုယ္ အျပင္ဘက္တခုလံုး၌ ေၾကးခ်ပ္မ်ားကို ေၾကးသံမႈိမ်ားျဖင့္ ရိုက္ခတ္ထားၿပီး ကိုယ္ထည္သစ္သားကို ၂ လကၼအထူႏွင့္ ေၾကးခ်ပ္အၾကား လကၼခြဲခန္႔ထူေသာ ၾကားခံကပ္ေစ့မ်ားကို ၫွပ္ထားၿပီး၊ လက္ရွိတူးေဖၚ ရရွိထားေသာ သေဘၤာကိုယ္ထည္အျမင့္မွာ ၄ ပံု ၁ ပံုခန္႔မွ်သာ ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ ေျမေအာက္တြင္ျမွပ္ေနေသာ ေအာက္ေျခအဆင့္သာ တူးေဖၚရရွိျခင္းျဖစ္ကာ ၈ လကၼပတ္လည္ သစ္တံုးမ်ားကို သံေမာ္လီႀကီးမ်ားျဖင့္ ရိုက္ခတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္းေဒသမွ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤလီ တခ်ိဳ႕က “သေဘၤာကိုၾကည့္ၿပီး ရခိုင္တို႔ အ၀ကၽြန္းတြင္ ေရွ႕အက်ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သေဘၤာမွ ေၾကးခ်ပ္ႏွင့္ သံမႈိမ်ားကို ဖဲ့ခြာယူသြားၾကသူမ်ား ေတြ႔ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ရႊင့္သေဘၤာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္ ေရတပ္မေတာ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သမုိင္း၀င္ သေဘၤာတစီးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုထည္ႀကီးၿပီး ရွည္လ်ားေသာ ေက်ာက္ဟားႀကိဳးကိုၾကည့္၍ သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း။”ဟု ရွင္းျပၾကသည္။ အဆိုပါ သေဘၤာတူးေဖၚခဲ့ေသာ ေနရာမွ ယင္းသေဘၤာေက်ာက္ဟားႀကိဳးႀကီးအား ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရွည္လ်ားသည့္အတြက္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ တူးေဖၚမရရွိေသးေပ။ ထို႔ျပင္ ယင္းရခိုင္ေရတပ္သေဘၤာအား ဘဂၤလာအာဏာပိုင္မ်ားက ဦးေဆာင္တူးေဖၚျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ သေဘၤာေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်ီနီယာတဦးျဖစ္သူ အိဖ္မာရိ (Ifmari)က တာ၀န္ခံ တူးေဖၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ကံဆိုက္ေက်းရြာ (Kuakata)သို႔ ကနဦး အေျခခ်ေနထိုင္လာခ်ိန္တြင္ ေသာက္ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲ ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့ရာ ေသာက္ေရကန္တခု တူးေဖၚရာ ယင္းေသာက္ေရကန္မွာ ကံဆိုက္ကၽြန္း တခုလံုး ျပည့္လွ်ံစြာ အသံုးျပဳခံေသာေၾကာင့္ ယင္းတြင္းေရကို အမည္တြင္ကာ ေရငတ္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္၍ အသက္ဆက္ရမည့္ ကံဆိုက္သည္ဟုဆိုကာ ေက်းရြာအမည္ကို ကံဆိုက္ ဟူ၍ေပးတြင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုအခါ တျခားေဒသမွ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမွ ခရီးသည္မ်ားမွာ ကံဆိုက္ေက်းရြာသို႔ မၾကာခဏ အလည္အပတ္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာသူမ်ား တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ ဘဂၤလာ အစိုးရက ကံဆိုက္ကၽြန္းကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစတင္၍ ပင္လယ္ကမ္းနားၿမ့ိဳအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး တိုင္းရင္းသား ရခိုင္ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားအတြက္ ဆိုင္တန္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုတခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္းေပးခဲ့သည္။ အ၀ကၽြန္းတြင္ ကၽြန္းႀကီးစုစုေပါင္း ၆ ကၽြန္းရွိၿပီး ယင္းတို႔မွာ ေမာ္ဒုတ္ပီကၽြန္း၊ တိယာခါးလီ၊ ေဘာဂ်ီ၊ ဧည့္လာ၊ ကံဆိုက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ကၽြန္းဟု၍ ျဖစ္ၾကကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ပထမဦးဆံုး အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကၽြန္းမွာ ေမာ္ဒုတ္ပီကၽြန္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္မ်ားမွာ ေမာ္ဒုတ္ပီကၽြန္းမွတဆင့္ တျခားကၽြန္းမ်ားကို တဆင့္ခ်င္းစီ ေနထိုင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကံဆိုက္ေက်းရြာတြင္ သီရိမဂၤလာအမည္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂၈၇ ခုႏွစ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေခမာႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ၅ ေပခြဲရွိ ထိုင္ေတာ္မူ ေၾကးဆင္းတု တဆုရွိၿပီး အဆိုပါေၾကးဆင္းတုမွာ ေရွ႕ေဟာင္းသမိုင္း၀င္ လက္ရာေျမာက္ကာ အထူးသပၸယ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္းေက်ာင္းတြင္ သံေက်ာက္အပါအ၀င္ ဘိလပ္ေျမျဖင့္ သြန္းလုပ္ေသာ ၄ ေပခြဲရွိ ထိုင္ေတာ္မူတဆူကို ယခုလဒုတိယအပတ္က စာေရးသူကိုယ္တိုင္လိုက္ပါ၍ တည္ထားၿပီးလွ်က္ရွိေနၿပီး ဇြန္လအေစာပိုင္းတြင္ ေဆးေရာင္မ်ားသုတ္၍ စတင္ကိုးကြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တျခားဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ဆည္းကပ္မည့္ ရုပ္လံုးေတာ္မ်ား တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ဆိုသည္။ ရခိုင္ျပည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးေသာ ရခိုင္သကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ဘဂၤလား အ၀ကၽြန္းသို႔ ေလွႀကီးႏွင့္ ေရတပ္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ တိမ္းေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေဒသသို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား စတင္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒသေတာရိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ ယင္းသို႔ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ မုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီး ဆံုးရႈံးမႈမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ကိုယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္ ရွိေနေပသည္။ ယင္းသို႔စတင္ေရာက္ရွိၿပီး အေျခခ် ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လယ္ေျမႏွင့္ ေရွ႕ေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ဘုရားဇာတိပုထိုးေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွာ မတရားသျဖင့္ လုယူဖ်က္ဆီးသိမ္းက်ဴးခံရမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္လွ်က္ ရွိေနသည္။ ယင္းလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက အ၀ကၽြန္းနယ္ေျမအတြင္း အိမ္ေျခအေျမာက္အမ်ားျဖင့္ ရခိုင္ေက်းရြာေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တဆယ္ေက်ာ္အိမ္ေျခတို႔ျဖင့္ ေက်းရြာ ၄၄ ရြာအမည္ခန္႔သာ တည္ရွိေနၿပီး မ်ားမၾကာမီ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္းေဒသမွ ေက်းရြာသားအမ်ားအျပားမွာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေျခအေနႏွင့္အညီ အသုတ္လိုက္ေျပာင္းေရြ႕မႈမ်ား မုန္တိုင္းစတင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားကတည္းက ယခုအခ်ိန္ထိ ရွိေနသည္။ ယခုအခါ ရခိုင္ေရွ႕ေဟာင္းအေမြအနစ္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္ေရတပ္သေဘၤာေဟာင္း ကိုယ္ထည္တြင္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ေၾကးျပားႏွင့္ ေၾကးသံမိုမ်ား တစတစ ေပ်ာက္သြားလာေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကို ေရွ႕ေဟာင္းအေမြအနစ္အျဖစ္ တနစ္တက် ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းမရွိဘဲ တူးေဖၚရရွိေသာ ပင္လယ္ကမ္းတြင္သာ ထားရွိေသာေၾကာင့္ ၁၅ ရက္ေန႔က တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ မဟာစင္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္၍ ပင္လယ္သဲမ်ားႏွင့္ ေရမ်ားလႊမ္းသြားခဲ့ျပန္သည္။ အ၀ကၽြန္းေဒသတြင္ တျခားတခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံေဒသမ်ားအတြင္း ရွာဖြယ္မေတြ႔ရွိရေသာ ေက်းငွက္စေသာ ေတာတိရိစၧာန္မ်ိဳးစံု ေပါမ်ားလြန္းၿပီး ဆင္မွာ လံုး၀မရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ ="fullpost">

Thursday, May 9, 2013

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒမူၾကမ္းတင္သြင္းမည္

ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္ -- 10.05.2013 ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကေန လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း တရပ္ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ ဒီမူၾကမ္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈံးေတြ မျပည့္မီွမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ANNI အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္ေရး ဆိုင္ရာ အာရွ NGO ကြန္ယက္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလူ႔အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္ဟာ အားလံုး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္ တရပ္ျဖစ္ လာဖို႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္ကေတာ့ လက္ရွိမွာ အေျခေနေပးတဲ့ ေဘာင္ အတြင္းကေန လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္ က တင္ျပေပးထားပါတယ္။ အာရွတလႊား ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံပါ၀င္တဲ့ ANNI အာရွေဒသ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ NGO မ်ားကြန္ယက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေရးဆြဲတင္သြင္းမယ့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ဒါကို လူထုမသိေသးတဲ့ အတြက္ ေထာက္ျပမႈေတြ မလုပ္ႏိုင္တဲ့အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဆီကို စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ့ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႔ကို ကုလသမဂၢက Paris Principles လို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာစံနဲ႔ အညီဖြဲ႔စည္းဖို႔ လိုအပ္သလို အခုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ တင္ျပမယ့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္ လူထုကိုခ်ျပဖို႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔ အဖြဲ႔ေျပာခြင့္ရ Joses Kuan ကေျပာပါတယ္။ "အခုခ်ျပမယ့္ ဥပေဒမူၾကမ္း အတြက္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္နဲ႔ လက္ရွိ အေနအထားအရ ဆိုရင္ ျပႆနာျဖစ္လာမယ့္ အေျခေနမွာရွိပါတယ္။ ဘာလုိ႔လည္း ဆိုေတာ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အမ်ားသိေအာင္ခ်မျပတဲ့ အျပင္၊ လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရာမွာ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး ပါ၀င္သင့္တဲ့ အဖဲြ႔ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္တာမ်ိဳးမေတြ႔ရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။" ဒီဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လူထုလူတန္းစား အသီးသီးရဲ့ အျမင္ကိုုသိရဖို႔ လိုအပ္သလို၊ အမ်ား သိလာေအာင္ ျမန္မာဘာသာ နဲ႔ေရာ တုိင္းရင္းသား ဘာသာေတြနဲ႔ ပါေရးသားေဖၚျပမွ လူထုအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ျဖစ္ လာႏုိင္မယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒီလိုလူထုဆႏၵသိရဖို႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔လည္း အထူးေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႔ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အတြင္းေရးမႈး ဦးစစ္ၿမိဳင္ ကေတာ့ ဒီမူၾကမ္းကို အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းက သာမက အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ ဘက္က လူ႔အခြင့္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဆီကပါ အႀကံဥာဏ္ေတြ ရယူၿပီးမွေရးဆြဲဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီမူၾကမ္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကေန လူထုကို ခ်ျပမယ့္ သေဘာရွိတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ " က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒဆြဲတယ္ဆိုတာက သူတို႔ဆီက အၾကံဥာဏ္ေတြ ယူၿပီးမွ ဆြဲတာ၊ က်ေနာ္တို႔ဆီက ဥပေဒကို ခ်ျပတဲ့အခါမွာ အၾကံဥာဏ္ေပးပါတယ္။ ေနာက္ APF ကလည္း အၾကံဥာဏ္ေပးပါတယ္။ အၾကံဥာဏ္ေတြကို အလ်င္းသင့္သလိုေပးတာရွိပါတယ္။ ေနာက္ ဒီဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ဒုတိယမူၾကမ္းကို INGO ေတြနဲ႔ NGO ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြကေတာ့ ေထြေထြထူးထူး အၾကံဥာဏ္ေပးတာမရွိပါဘူး။ မရွင္းလု႔ိေမးတာေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ဒီဟာက က်ေနာ္တို႔ခ်ည္းပဲ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္ပင္သင့္တာေတြ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ အၾကံယူသင့္တာေတြ ယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ ဒီဥစၥာက က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္နဲ႔ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ခ်ျပလိုက္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယူဆပါတယ္။" လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ၂၀၁၁ ခုမွာ သမၼတအမိန္႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး ဒီေကာ္မရွင္က ဥပေဒမူၾကမ္းတင္သြင္းတာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အခုထိ မသိရေသးဘူး လို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေျပာပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုအတိုင္း ဘတ္ဂ်က္ေငြ ခ်ထားေပးတာမို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ရွိၿပီး၊ ဒီအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ပါသင့္ပါထိုက္တဲ့ လူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လို႔ ယူဆေပမယ့္ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ "က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဖြဲ႔တုန္းကလည္း ေျပာပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ အမွီအခို ကင္းတဲ့ ေကာ္မရွင္ တခုျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ သမၼတရံုးကဖြဲ႔တာနဲ႔စာရင္ သမၼတ႐ံုးရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ေပါ့။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တခုလံုးနဲ႔ ပတ္သက္တာမ်ိဳး ျဖစ္ဖို႔လိုမယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကေန ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္လိုဟာမ်ိဳးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခြင့္ေပးႏုိင္ရင္ေကာင္းမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေလးကေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္အသီးသီးက ေျပာဆိုခဲ့ၾကဖူးတာရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္လည္း အဲ့ဒီ့သေဘာေပါ့ေနာ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တႏုိင္ငံလံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေကာ္မရွင္တခုရွိသင့္တယ္၊ ရွိအပ္တယ္ဆိုတဲ့မူေပါ့ေနာ္။ မည္သည့္အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ့ ေအာက္မွာမွ မရွိဘဲနဲ႔ေလ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔ က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာရွိရင္လည္း ေဝဖန္ျပရမွာကိုး၊ အမ်ားယံုၾကည္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ပါႏုိင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့၊ ႏုိင္ငံတကာမူကလည္း ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။" ဘက္မလိုက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ေပၚေပါက္လာဖို႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနခ်ိန္မွာ လက္ရွိေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ မွာ အေျခေနေပးတဲ့ ေဘာင္အတြင္းကေန လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ လို႔ ဦးစစ္ၿမိဳင္ကေျပာပါတယ္။ "လက္ရွိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေနတာကေတာ့ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘယ္ဟာရဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္မွ မဟုတ္ဘူး၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔တာဝန္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လုပ္ႏုိင္တာေတြ၊ လုပ္သင့္တာေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းသင့္တာ၊ တုိင္ပင္သင့္တာကိုလည္း တုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အခုထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ ေဖာ္ထုတ္တာတခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့အတိုင္းအတာနဲ႔ အေျခအေန ေပးတဲ့အတြင္းကေနၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေနပါတယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ ဒီလိုရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။" ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္ဟာ အခုမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္ရိုက္တင္လို႔ မရေသးဘဲ သမၼတရံုးကို ပထမဆံုး တင္ရအံုးမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း အတြင္းေရးမႈး ဦးစစ္ၿမိဳင္ကေျပာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဂ်ပန္က ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ေမလကုန္ စတင္မည္

<ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလကုန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။ လက္ရွိကာလ၌ အဆိုပါ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း Master Plan ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JDI(Japan Development Institute) မွ ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလကုန္တြင္ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးထား တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ "ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Master Plan ကို JDI က ေရးဆြဲေနတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီလကုန္အၿပီး ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥကၠ႒ကို တင္ျပမွာပါ။ ဥကၠ႒ကတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးကို ဆက္လက္တင္ျပသြားၾကမွာပါ။ ၿပီးမွ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၿပီးစီးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၌ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ မီးရထားလမ္း စီမံကိန္းလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျပင္ စစ္ေတြစက္မႈရပ္ကြက္ႏွင့္ ပုဏၰားကြၽန္း စက္မႈဇုန္တို႔ကိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လ်ာထားခ်က္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ထားမႈ၊ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လယ္ယာက႑၊ စက္မႈက႑၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုးမ်ားကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ စက္မႈက႑ႏွင့္အတူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္က႑မွ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားအဆင့္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးကိုလည္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရွစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ အႏွစ္ (၂၀) စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္အလိုက္ ဘ႑ာေငြ လုိအပ္မႈ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၁၀ ဒသမ ၅၇ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၁၃ ဒသမ ၆၃ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၄၇ ဒသမ ၆၃ ဘီလ်ံထိ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From > Share Arakan News

88 ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ ကုလား မိုးသီးဇြန္၏ ရက္စက္ယုတ္မာ မႈကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

Wednesday, May 8, 2013

ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လူထုကို ရွင္းျပေပးဖို႔ လိုတယ္ May 4, 2013 | Hits:3,911 တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ (RNDP) ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကို ေရႊဂက္စ္ပိုက္လိုင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ နန္းသီရိလြင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း စတင္တည္ေဆာက္ခ်ိန္မွ စ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္ အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသခံမ်ား၊ ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းရာ ေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွသည္ ပိုက္လိုင္း၏ ခိုင္ခံ့လံုၿခံဳမႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားအထိ ခံစားေနၾကရသည္။ ေမး ။ ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မွာ ေရႊဂတ္စ္ပိုက္လုိုင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသလဲ။ ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္တို႔က တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ သြားတာပါ။ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႀကံဳရင္ေတာ့ အဲဒါေလးကို ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ ဦးတည္ခ်က္ကလည္း ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကိစၥတခုပဲ မဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္၊ ပါတီခ်င္း ေတြ႔ဆံုမႈမွသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ဦးတည္တဲ့ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ကူမင္းကို ေရာက္တဲ့အခါ ပိုက္လိုင္းကိစၥေလးကို စားေသာက္ပြဲေတြမွာေရာ စည္းေ၀းပြဲေတြမွာပါ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ပီကင္းမွာလည္း ဒီကိစၥကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ဗ်ဴ႐ိုမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ အလြတ္သေဘာ ေျပာခဲ့ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးျဖစ္တာကေတာ့ ဗ်ဴ႐ိုမွာနဲ႔ ကူမင္းျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္ေတြမွာပါ။ ေမး ။ ။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ (ေၾကးနီ) စီမံကိန္း ကိစၥကလည္း ျပႆနာျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခု ေရႊဂက္စ္ကိုလည္း လူထုက သိပ္သေဘာမက်တဲ့ အေျခအေနမွာ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္တို႔ အေနနဲ႔ ဒါကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ သူတို႔ဘက္က ဘယ္လို တုန္႔ျပန္မႈမ်ိဳး ရခဲ့ပါသလဲ။ ေျဖ ။ ။ သူတို႔က ျမန္မာျပည္ရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္က စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္တဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံတကာကို ေရာက္တဲ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြ ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔မွာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားတာ ရွိတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေပၚလစီ ခ်မွတ္ေပးထားတယ္။ သူတို႔ မူ၀ါဒက မည္သည့္ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ ကုမၸဏီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို သူတို႔ မိမိတို႔ ကုမၸဏီကို မိမိတို႔ ပထမ သံုးသပ္ပါတယ္တဲ့။ ကုမၸဏီ ဘာမွားသလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို သံုးသပ္ပါတယ္တဲ့။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာရွိတဲ့ ဘယ္ကုမၸဏီမဆို ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ရင္ ျဖစ္တဲ့ ကုမၸဏီကို သူတို႔ ေလ့လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကိုလည္း ေတာင္းတယ္။ အခုဟာက မေဒးကၽြန္းကိစၥက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ရွိမယ္၊ သမုဒၵရာ ၂ စင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေပၚလစီလည္း ရွိမယ္၊ ဒါရဲ႕ ေရခံေျမခံကေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးပံုစံပဲ။ ေမး ။ ။ အခုလက္ရွိ ေရႊဂက္စ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ လူထုရဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြကိုေရာ ဘယ္လို ေျဖရွင္းေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။ RNDP အေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ရွိလဲ။ ေျဖ ။ ။ ဒါက ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္က စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ဒါေတြကို သံုးသပ္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔က ပါတီခ်င္းေတြ႔တဲ့အခါမွာ ပါတီခ်င္းစကား ေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို ပ်က္ျပားမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ လက္မခံဘူး။ က်ေနာ္တို႔က လူထုခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးရွိဖို႔ ဦးတည္တယ္ဆိုတဲ့အခါမွာ အဲဒီတုန္းက အစိုးရနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ကို လူထုသိေအာင္ ျပေပးဖို႔ လိုမယ္။ အဲဒီလို ျပေပးဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းေပးပါ။ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ ကုမၸဏီေတြကိုလည္း တုိက္တြန္းေပးပါ၊ ဒါေတြကိုေတာ့ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြကို လူထုက မသိဘူး။ အဲဒီေတာ့ အဲသည္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ ဘာညာ ရွိတယ္ေလ၊ လူထု ေတာင္းဆိုေနတာ။ ေခတ္ကာလ ေပါက္ေစ်းအရ ေလ်ာ္ေၾကးရ မရက အစိုးရနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ CNPC (တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း) ကုမၸဏီကေတာ့ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ေတာင္းတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးကို ေပးၿပီးၿပီ။ ဒါက အစိုးရကို ေပးတာေပါ့။ အစိုးရကို ေပးရင္ အစိုးရကတဆင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ခုနက ေျမသိမ္းခံရတဲ့ သူေတြကို ေပးရမယ့္အခါမွာ ဘာအားနည္းခ်က္ရွိသလဲ။ ဘယ္သူေတြက ျဖတ္စားလတ္စား လုပ္သလဲ။ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ႏႈန္းထားက ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအတိုင္း ဟုတ္ မဟုတ္ ဆိုတာေတြက အစိုးရအဖြဲ႔ေတြက ရွင္းေပးရမယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြက မရွင္းေသးသေရြ႕ က်ေနာ္တုိ႔က CNPC ကို ေတာင္းလို႔ကလည္း မရျပန္ဘူးေလ။ ကိုယ့္အစိုးရ ဘာလုပ္ထားမွန္းမွ မသိတာ။ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လူထုကို ရွင္းျပေပးဖို႔ လိုတယ္။ CNPC ကို ေတာင္းဆိုေန႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘူး။ CNPC က စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ ရပ္တည္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ ရပ္တည္တဲ့ ေနရာမွာ CNPC က ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈ ရွိသလား၊ အစုိးရဘက္က ဘာလိုအပ္ခ်က္ရွိသလဲ။ ဘာေတြကို လူထုကို လုပ္ေပးဖို႔လိုသလဲ ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ၾကားကေန လူထုေတာင္းဆုိုခ်က္ကို ရေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ CNPC မွားရင္ CNPC ကို ေထာက္ျပရမယ္။ အစိုးရမွားရင္ အစိုးရကို ေထာက္ျပရမယ္။ အဓိကကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုး အက်ိဳးရွိဖုိ႔ကို ဦးတည္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္မွာ စီမံကိန္းတခုကို လုပ္တယ္၊ ရခိုင္လူထုကလည္း အက်ဳိးေက်းဇူး တစံုတရာ ခံစားခြင့္ရွိရမယ္။ ျမန္မာလူထုက ခံစားသြား႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘူး။ ဒီသေဘာကို တ႐ုတ္ျပည္ဘက္က သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒါေတြက က်ေနာ္တို႔ဘက္က ေဆြးေႏြးတာေတြပါ။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အရင္က အာဏာရပါတီနဲ႔ ဆက္ဆံရာကေန တုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္လာတာ ျဖစ္တယ္။ ေမး ။ ။ ပိုက္လိုင္းရဲ႕ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ CNPC ကေရာ ဘယ္လို အာမခံခ်က္မ်ိဳး ေပးထားပါသလဲ။ တခုခု ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဘယ္လို တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးမယ္ဆိုတာမ်ိဳး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတာေရာ ရွိခဲ့လား။ ေျဖ ။ ။ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးေတာ့ ရွမ္းပါတီလည္း ပါတယ္။ ရွမ္းပါတီက ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္မွာ ပိုက္လိုင္းရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို စိတ္မခ်ဘူး။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ပိုက္လိုင္းဟာ လံုၿခံဳမႈ နည္းတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔ဘက္ကေတာ့ ပိုက္လိုင္းဟာ စိတ္ခ်၊ ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီး လုပ္တဲ့အလုပ္ ျဖစ္တယ္၊ အေတြ႔အႀကံဳရွိတယ္၊ အႏၱရာယ္ မရွိႏိုင္ဘူးလို႔ သူတို႔ဘက္က စိတ္ခ်ယံုၾကည္တယ္။ အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာခဲ့ရင္လည္း ခ်က္ခ်င္း အေရးယူဖုိ႔ အဆို႔ရွင္ေတြ ရွိတယ္၊ ခ်က္ခ်င္း ပိတ္လို႔ ရတာေတြ ရွိတယ္၊ အဲဒီလို အာမခံမႈနဲ႔ သူတို႔ တင္ျပတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ဦးတည္တာ အဲဒါပါ။ ေမး ။ ။ အခုဆိုရင္ ေဒသခံ လူထုေတြကလည္း ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕စိုးရိမ္မႈ မေရရာမႈေတြကို CNPC က မေျဖရွင္းႏိုင္သေရြ႕ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားဖို႔ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ပါပါတယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာေရာ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။ လူထုဟာ တကယ္ပဲ ဒီစီမံကိန္းအေပၚမွာ ဘာအက်ိဳးအျမတ္မွ မရွိဘူးလို႔ ထင္ပါသလား။ ေျဖ ။ ။ လူထုက ေတာင္းဆိုတုိင္းလည္း ေတာင္းဆိုတာ ရ ရမယ္လို႔ အာမမခံႏိုင္ဘူး။ ေတာင္းဆိုတဲ့ လူေတြဘက္က ဘာေတြ လုိေနတာေတြရွိလဲ။ ေတာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္တိုင္းေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ ျပန္သံုးသပ္ဖို႔လိုမယ္။ အဲဒီ အခ်က္တိုင္းအေပၚမွာ အစိုးရဘက္က လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္တာ ရွိမယ္။ CNPC နဲ႔ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ကတည္းက ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတို႔ လာရွင္းတယ္။ ေဒသခံလူထု ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ၇ ခ်က္အေပၚမွာ သူတို႔ ဘာေတြ လုပ္ၿပီးၿပီ၊ ဘာေတြ လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို လာရွင္းပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း ကိုယ့္ဘက္က အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကို ျပန္ေထာက္ၾကည့္ရမွာပါ။ ေတာင္းဆိုတဲ့သူေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္တဲ့သူေတြမွာလည္း ဘာေတြရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘာလုပ္မွာလဲ။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိဖုိ႔ လိုတယ္။ ေတာင္းေန႐ံုနဲ႔ ၿပီးမလား။ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ၊ ဘာလုပ္ေပးသင့္သလဲ။ လူထု ေတာင္းဆိုေနတာက CNPC ကို ေတာင္းတာလား၊ အစိုးရကို ေတာင္းတာလား။ လူထုသိေအာင္ လုပ္တာလား၊ ႏိုင္ငံတကာ သိေအာင္ လုပ္တာလား။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကေရာ ရသင့္ ရထိုက္တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ဟုတ္ရဲ႕လား။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြမွာ ဘာေတြကို ရၿပီးၿပီလဲ၊ လူထုဘက္ကလည္း ျပဖို႔လိုတယ္။ ဘာေတြကို လုပ္ေပးဖို႔ လိုမလဲ။ တခ်က္ခ်င္း သံုးသပ္ရမယ္။ ဥပမာ – မေဒးကၽြန္းမွာဆုိရင္ သေဘၤာဆိပ္ႀကီးေတြ လုပ္တယ္။ သေဘၤာဆိပ္ႀကီးေတြ လုပ္ၿပီဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာႀကီးေတြ ၀င္လာလို႔ ရေအာင္ ထိခိုက္မႈ မရွိေအာင္ လုိအပ္တဲ့ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြကို သူတို႔ ၿဖိဳခြင္းရင္ ၿဖိဳခြင္းမွာပဲ။ ဒါကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အရ လုိအပ္မႈေၾကာင့္ လုပ္တာ။ အဲဒီလို မိုင္းေတြခြဲမယ္၊ ေျမေအာက္မွာ ရွိတဲ့ သႏၲာေက်ာက္တန္းေတြကို ရွင္းေကာင္းရွင္းမယ္။ မရွင္းဘူးဆိုရင္ သေဘၤာႀကီးေတြ လာေတာ့ ပိတ္ေနလို႔ ေရနံေတြ ယိုဖိတ္ရင္ ပိုမဆိုးဘူးလား။ သူတို႔ရဲ႕ ပိုက္လိုင္း လံုၿခံဳမႈတို႔၊ သေဘၤာလံုၿခံဳမႈတို႔ အရ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြကို သူတို႔လုပ္မွာပဲ။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို က်ေနာ္တို႔ မသိရဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစုိးရနဲ႔ CNPC လုပ္ခဲ့တာေတြကို က်ေနာ္တို႔ မသိရဘူး။ ထိခိုက္မႈေတြ ပေရာဂ်က္ေတြကို လူထုကို ရွင္းျပဖို႔ လိုတယ္။ ဒါေတြကို ရွင္းျပဖို႔ အစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ CNPC ကိုခ်ည္းပဲ ေျပာလို႔မရဘူး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ အစိုးရကို အေမြခံတဲ့ အစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ လူထုက ေတာင္းတဲ့ အခါမွာ၊ လူထုရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္ ေဆြးေႏြးဖို႔က အစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိနယ္။ အဲဒီလိုပဲ က်ေနာ္တို႔က ၾကားခံလုပ္ေပးခ်င္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ေျပာပါတယ္၊ ျပႆနာတခုျဖစ္ရင္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဦးတည္ခ်က္က ၂ ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးပဲ၊ ၂ ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေမတၱာမပ်က္ေစဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ပါတီေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ၾကားက ေနရတာ။ ေမး ။ ။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕က ဒီစီမံကိန္းကို ျပန္စစ္ေဆးသံုးသပ္ဖို႔ ရပ္ထားေစခ်င္တယ္။ ေဒသခံေတြမွာလည္း ဒီစီမံကိန္းဟာ သူတို႔ကို ထိခိုက္နစ္နာေစတယ္လို႔ ယူဆေနၾကတယ္။ ဒါကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းေပးဖို႔လိုလဲ။ ေျဖ ။ ။ ဒီပေရာဂ်က္ႀကီးကို မလုိဘူးလို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ရခိုင္လူထုက ပယ္ခ်မွာလား။ ဒါဆိုရင္ ဘာအက်ိဳးရွိမလဲ။ ဒီလို ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္လာတာကိုက ဒီ့ထက္ပိုေကာင္းေအာင္ ၂ ႏိုင္ငံ အက်ိဳးရွိေအာင္ ရခိုင္လူထုေရာ၊ တ႐ုတ္လူထုေရာ win-win (သူသာ ကိုယ္သာ) ျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ လူထုရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာဖို႔က အစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ အဲဒီလို ၾကားမွာ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ ၾကား၀င္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ပါတီေတြမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ လုပ္ငန္းတခုကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္းအားျဖင့္ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါမွာ ျပႆနာတစ္ခုကို ပိုႀကီးေအာင္ လံုး၀ စြန္႔ပစ္ေအာင္ လံုး၀ ရပ္တန္႔ေအာင္ အဆိုးျမင္ဘက္ကေန ၾကည့္တာမ်ိဳးဟာ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ဟိုဘက္ဒီဘက္ သံုးသပ္ၿပီးကာမွ လုပ္သင့္တယ္။ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘယ္လို တာ၀န္ယူမႈေတြ ရွိမလဲဆိုတာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီဘက္က အဆင္သင့္ရွိဖို႔လိုတယ္။ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုတာ ေျပာလို႔ မရဘူး။ သူ႔ဘက္က တရား၀င္ ေၾကညာေပးဖို႔ လိုတယ္။ လူထု အလန္႔တၾကား မရွိေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။ မေဒးကၽြန္းေပၚက ေက်းရြာ ၅ ရြာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ဘာေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးေပးေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ အသီးအပြင့္ကို ယူၿပီး ေက်းရြာလူထုကေတာ့ ဆင္းရဲတြင္းနက္ဆဲပဲ ဆိုရင္ေတာ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက အင္မတန္ ရက္စက္တဲ့ ကုမၸဏီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဒသမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ သူတို႔ကေတာ့ ေက်ာင္းေတြ၊ လမ္းေတြ လုပ္ေပးေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။ လုပ္ေပးမယ္လို႔လည္း က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ လုပ္ေပးဖို႔လည္း က်ေနာ္ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ေဒသခံ လူထုေတြကို အဆင့္မီလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈအလုိက္ သံုးႏိုင္ေအာင္ သင္တန္းေတြ ေပးတာမ်ိဳး တဆင့္ခ်င္း တဆင့္ခ်င္း ေဒသခံေတြရဲ႔ အရည္အေသြးကို ျမင့္တင္ေပးပါ။ ၿပီးရင္ ဒီဂက္စ္ ပိုက္လိုင္းတခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ရထားလမ္း လာဦးမယ္ဆိုေတာ့ ရထားလမ္းလာရင္ ဒီေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေအာာင္ လုပ္ေပးဖို႔၊ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔က ဖိတ္ေခၚရတယ္။ ႏွစ္ဘက္ အက်ိဳးရွိဖို႔ပါ။ ျမင္သမွ်ကို ဆႏၵျပေန႐ံုနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေဒသ အက်ိဳးရွိမသြားပါဘူး။ လုပ္သမွ် လုပ္ငန္း၊ အိႏိၵယကုမၸဏီ လာလုပ္တယ္၊ ကန္႔ကြက္တယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေလာက္ကို ျပန္လွည့္ေနတာနဲ႔ တူမွာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အသီးအပြင့္ကို ခံစားခ်င္ရင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုနဲ႔ ဆက္ဆံရမွာပါ။ အခြင့္အလမ္း အကုန္လံုးကို ကိုယ့္ေဒသ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရမယ္၊ လူထုရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ရရမယ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ရမယ္၊ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးက်န္ခဲ့ရမယ္။ တ႐ုတ္ျပည္က လာမယ္၊ တ႐ုတ္ျပည္က အစိုးရဟာ ဘာလုပ္ေပးသြားတယ္ဆိုတာ လက္ညွိဳးထိုးျပႏိုင္ေအာင္ တ႐ုတ္အစိုးရက လုပ္ေပးရမယ္။ ဒါမ်ိဳးကို က်ေနာ္တို႔က ေတာင္းဆိုတာပါ။ ။ (ဧရာဝတီ)

Saturday, May 4, 2013

ဘဂၤလီက အစျပဳသည့္ ျမန္မာ့ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘဂၤလာတြင္ ေလာင္းမာစ္ ျပဳလုပ္မည္

ေမ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃။ (သဇင္ဥ)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မူဆလင္မ်ား၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ဗလီေက်ာင္းမ်ား မီးခ်ိဳးခံရသည္ဟုဆိုကာ ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤလီတခ်ိဳ႕ ကားစုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည့္ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္ပြဲ တခုကို ဒကၠားၿမ့ိဳမွ မိုင္ ၄၀၀ နီးပါးအထိ ေ၀းကြာေသာ တာခ္နာၿမ့ိဳအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသထုတ္ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာခ္နာၿမ့ိဳတြင္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀းတခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္လာၾကသူမ်ားမွာ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တာခ္နာၿမ့ိဳသို႔ အစုလိုက္ေရာက္လာ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

ယင္း ဒကၠားႏွင့္ စစ္တေကာင္းၿမ့ိဳမ်ားမွ ေလာင္းမာစ္ ခ်ီတက္လာသူမ်ားႏွင့္အတူ တာခ္နာၿမ့ိဳတြင္ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔လည္ပိုင္းအတြင္း အခမ္းအနားတခု ျပဳလုပ္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ား စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းေထာက္တဦးက ေျပာသည္။

ဒကၠားၿမ့ိဳမွ ခရီးရွည္ခ်ီတက္လာသူမ်ားမွာ ေမ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဖးနီသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတဆင့္ စစ္တေကာင္းၿမ့ိဳ၊ ထိုမွတဆင့္ ေမ ၁၀ ရက္ေန႔ ထြက္ခြာလာမည္ျဖစ္ကာ ပိုတိယာၿမ့ိဳနယ္တြင္ ထပ္မံစုစည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေကာ့စ္ဘဇားၿမ့ိဳသို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလာင္းမာစ္ကို လာမည့္ ေမ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဒကၠားၿမ့ိဳ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းခရီးရွည္ ခ်ီတက္လာၾကသူမ်ားမွာ ကားအေရအတြက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့စ္ဘဇားၿမ့ိဳႏွင့္ အိုခီးယားၿမ့ိဳနယ္တို႔တြင္ စည္းရံုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တာခ္နာၿမ့ိဳသို႔ ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ရခုိင္ျပည္ စစ္ေတြၿမ့ိဳနယ္ အပါအ၀င္ ဘဂၤလီမ်ားရွိေသာ ၿမ့ိဳနယ္မ်ားအတြင္း သက္ဆိုင္ရာက ဘဂၤါလီ လူဦးေရစာရင္းကုိ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔ စတင္ေကာက္ယူရာတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ စာရင္းေကာက္ခံမႈကုိ ျငင္းဆန္မႈမ်ားရွိေန၍ ယာယီရပ္ဆိုင္း ထားရေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း စာရင္းေကာက္ယူရာမႇာ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနတာကို ၾကားပါတယ္။ အခုေကာက္ေနတာ ႐ုိဟင္ဂ်ာစာရင္းကို ေကာက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤါလီစာရင္းကုိ ေကာက္တာသာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီမံခ်က္အတိုင္း ဆက္လုပ္မႇာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးႏႇင့္ မႇတ္တမ္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႇဴး ဦး၀င္းၿမိဳင္က ေျပာသည္ဟု Eleven က ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔က ေဖၚျပခဲ့သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက သတ္မွတ္ အတည္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာအား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခု ဇြန္မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီတခ်ိဳ႕က ေဒသခံမ်ားအား စတင္တိုက္ခိုက္ရာမွ ေဒသခံႏွင့္ ဘဂၤလီတို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ဒုကၡသည္ေပါင္း တသိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မီးရႈီးခံေနအိမ္ေပါင္း တေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဗလီ၊ ေသဆံုးသူ၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသူႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။

ယင္းပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီတခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္၍ ဘဂၤလာရွိ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေပါင္း ၃၀ နီးပါးႏွင့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား အမ်ားအျပား ၿမ့ိဳနယ္ ၅ ၿမ့ိဳနယ္အတြင္းတြင္ လုယူဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤလီမ်ား၏ မသိပ္၊ ေဆးရံု၊ ဘာဏ္ႏွင့္ တျခားပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို အေသးစိပ္ ေလ့လာၿပီး ျပစ္မႈဆိုင္ရာမ်ား ေတြ႔ရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသအတြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္ အျခားလူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ားမွာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။   

U.S. Commission on International Religious Freedom က ရခိုင္ျပည္ ပဋိပကၡအား စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ထုတ္ျပန္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ ယင္းဘဂၤလီ လုပ္ရပ္ေသးစိပ္မ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား အမ်ားအျပား ေဖၚျပထားသည္။

ဘဂၤလီက အစျပဳသည့္ ျမန္မာ့ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘဂၤလာတြင္ ေလာင္းမာစ္ ျပဳလုပ္မည္

ေမ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃။ (သဇင္ဥ)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မူဆလင္မ်ား၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ဗလီေက်ာင္းမ်ား မီးခ်ိဳးခံရသည္ဟုဆိုကာ ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤလီတခ်ိဳ႕ ကားစုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည့္ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္ပြဲ တခုကို ဒကၠားၿမ့ိဳမွ မိုင္ ၄၀၀ နီးပါးအထိ ေ၀းကြာေသာ တာခ္နာၿမ့ိဳအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသထုတ္ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာခ္နာၿမ့ိဳတြင္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀းတခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္လာၾကသူမ်ားမွာ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တာခ္နာၿမ့ိဳသို႔ အစုလိုက္ေရာက္လာ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

ယင္း ဒကၠားႏွင့္ စစ္တေကာင္းၿမ့ိဳမ်ားမွ ေလာင္းမာစ္ ခ်ီတက္လာသူမ်ားႏွင့္အတူ တာခ္နာၿမ့ိဳတြင္ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔လည္ပိုင္းအတြင္း အခမ္းအနားတခု ျပဳလုပ္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ား စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းေထာက္တဦးက ေျပာသည္။

ဒကၠားၿမ့ိဳမွ ခရီးရွည္ခ်ီတက္လာသူမ်ားမွာ ေမ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဖးနီသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတဆင့္ စစ္တေကာင္းၿမ့ိဳ၊ ထိုမွတဆင့္ ေမ ၁၀ ရက္ေန႔ ထြက္ခြာလာမည္ျဖစ္ကာ ပိုတိယာၿမ့ိဳနယ္တြင္ ထပ္မံစုစည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေကာ့စ္ဘဇားၿမ့ိဳသို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလာင္းမာစ္ကို လာမည့္ ေမ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဒကၠားၿမ့ိဳ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းခရီးရွည္ ခ်ီတက္လာၾကသူမ်ားမွာ ကားအေရအတြက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့စ္ဘဇားၿမ့ိဳႏွင့္ အိုခီးယားၿမ့ိဳနယ္တို႔တြင္ စည္းရံုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တာခ္နာၿမ့ိဳသို႔ ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ရခုိင္ျပည္ စစ္ေတြၿမ့ိဳနယ္ အပါအ၀င္ ဘဂၤလီမ်ားရွိေသာ ၿမ့ိဳနယ္မ်ားအတြင္း သက္ဆိုင္ရာက ဘဂၤါလီ လူဦးေရစာရင္းကုိ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔ စတင္ေကာက္ယူရာတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ စာရင္းေကာက္ခံမႈကုိ ျငင္းဆန္မႈမ်ားရွိေန၍ ယာယီရပ္ဆိုင္း ထားရေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း စာရင္းေကာက္ယူရာမႇာ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနတာကို ၾကားပါတယ္။ အခုေကာက္ေနတာ ႐ုိဟင္ဂ်ာစာရင္းကို ေကာက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤါလီစာရင္းကုိ ေကာက္တာသာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီမံခ်က္အတိုင္း ဆက္လုပ္မႇာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးႏႇင့္ မႇတ္တမ္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႇဴး ဦး၀င္းၿမိဳင္က ေျပာသည္ဟု Eleven က ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔က ေဖၚျပခဲ့သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက သတ္မွတ္ အတည္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာအား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခု ဇြန္မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီတခ်ိဳ႕က ေဒသခံမ်ားအား စတင္တိုက္ခိုက္ရာမွ ေဒသခံႏွင့္ ဘဂၤလီတို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ဒုကၡသည္ေပါင္း တသိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မီးရႈီးခံေနအိမ္ေပါင္း တေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဗလီ၊ ေသဆံုးသူ၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသူႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။

ယင္းပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီတခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္၍ ဘဂၤလာရွိ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေပါင္း ၃၀ နီးပါးႏွင့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား အမ်ားအျပား ၿမ့ိဳနယ္ ၅ ၿမ့ိဳနယ္အတြင္းတြင္ လုယူဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤလီမ်ား၏ မသိပ္၊ ေဆးရံု၊ ဘာဏ္ႏွင့္ တျခားပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို အေသးစိပ္ ေလ့လာၿပီး ျပစ္မႈဆိုင္ရာမ်ား ေတြ႔ရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသအတြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္ အျခားလူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ားမွာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။   

U.S. Commission on International Religious Freedom က ရခိုင္ျပည္ ပဋိပကၡအား စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ထုတ္ျပန္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ ယင္းဘဂၤလီ လုပ္ရပ္ေသးစိပ္မ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား အမ်ားအျပား ေဖၚျပထားသည္။

ဘဂၤလီက အစျပဳသည့္ ျမန္မာ့ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘဂၤလာတြင္ ေလာင္းမာစ္ ျပဳလုပ္မည္

ေမ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃။ (သဇင္ဥ)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မူဆလင္မ်ား၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ဗလီေက်ာင္းမ်ား မီးခ်ိဳးခံရသည္ဟုဆိုကာ ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤလီတခ်ိဳ႕ ကားစုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည့္ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္ပြဲ တခုကို ဒကၠားၿမ့ိဳမွ မိုင္ ၄၀၀ နီးပါးအထိ ေ၀းကြာေသာ တာခ္နာၿမ့ိဳအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသထုတ္ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာခ္နာၿမ့ိဳတြင္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀းတခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္လာၾကသူမ်ားမွာ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တာခ္နာၿမ့ိဳသို႔ အစုလိုက္ေရာက္လာ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

ယင္း ဒကၠားႏွင့္ စစ္တေကာင္းၿမ့ိဳမ်ားမွ ေလာင္းမာစ္ ခ်ီတက္လာသူမ်ားႏွင့္အတူ တာခ္နာၿမ့ိဳတြင္ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔လည္ပိုင္းအတြင္း အခမ္းအနားတခု ျပဳလုပ္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ား စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းေထာက္တဦးက ေျပာသည္။

ဒကၠားၿမ့ိဳမွ ခရီးရွည္ခ်ီတက္လာသူမ်ားမွာ ေမ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဖးနီသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတဆင့္ စစ္တေကာင္းၿမ့ိဳ၊ ထိုမွတဆင့္ ေမ ၁၀ ရက္ေန႔ ထြက္ခြာလာမည္ျဖစ္ကာ ပိုတိယာၿမ့ိဳနယ္တြင္ ထပ္မံစုစည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေကာ့စ္ဘဇားၿမ့ိဳသို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလာင္းမာစ္ကို လာမည့္ ေမ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဒကၠားၿမ့ိဳ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းခရီးရွည္ ခ်ီတက္လာၾကသူမ်ားမွာ ကားအေရအတြက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့စ္ဘဇားၿမ့ိဳႏွင့္ အိုခီးယားၿမ့ိဳနယ္တို႔တြင္ စည္းရံုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တာခ္နာၿမ့ိဳသို႔ ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ရခုိင္ျပည္ စစ္ေတြၿမ့ိဳနယ္ အပါအ၀င္ ဘဂၤလီမ်ားရွိေသာ ၿမ့ိဳနယ္မ်ားအတြင္း သက္ဆိုင္ရာက ဘဂၤါလီ လူဦးေရစာရင္းကုိ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔ စတင္ေကာက္ယူရာတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ စာရင္းေကာက္ခံမႈကုိ ျငင္းဆန္မႈမ်ားရွိေန၍ ယာယီရပ္ဆိုင္း ထားရေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း စာရင္းေကာက္ယူရာမႇာ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနတာကို ၾကားပါတယ္။ အခုေကာက္ေနတာ ႐ုိဟင္ဂ်ာစာရင္းကို ေကာက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤါလီစာရင္းကုိ ေကာက္တာသာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီမံခ်က္အတိုင္း ဆက္လုပ္မႇာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးႏႇင့္ မႇတ္တမ္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႇဴး ဦး၀င္းၿမိဳင္က ေျပာသည္ဟု Eleven က ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔က ေဖၚျပခဲ့သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက သတ္မွတ္ အတည္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာအား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခု ဇြန္မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီတခ်ိဳ႕က ေဒသခံမ်ားအား စတင္တိုက္ခိုက္ရာမွ ေဒသခံႏွင့္ ဘဂၤလီတို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ဒုကၡသည္ေပါင္း တသိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မီးရႈီးခံေနအိမ္ေပါင္း တေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဗလီ၊ ေသဆံုးသူ၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသူႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။

ယင္းပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီတခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္၍ ဘဂၤလာရွိ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေပါင္း ၃၀ နီးပါးႏွင့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား အမ်ားအျပား ၿမ့ိဳနယ္ ၅ ၿမ့ိဳနယ္အတြင္းတြင္ လုယူဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤလီမ်ား၏ မသိပ္၊ ေဆးရံု၊ ဘာဏ္ႏွင့္ တျခားပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို အေသးစိပ္ ေလ့လာၿပီး ျပစ္မႈဆိုင္ရာမ်ား ေတြ႔ရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသအတြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္ အျခားလူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ားမွာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။   

U.S. Commission on International Religious Freedom က ရခိုင္ျပည္ ပဋိပကၡအား စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ထုတ္ျပန္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ ယင္းဘဂၤလီ လုပ္ရပ္ေသးစိပ္မ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား အမ်ားအျပား ေဖၚျပထားသည္။